Yrityksen varojen sijoittaminen osakkeisiin

Osakesijoittamisen sopii yritykselle, joka haluaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin sijoittamiseen osakkeet eivät ole optimaalinen sijoituskohde, sillä niiden arvo voi heilahdella paljon ja yrityksen sijoitukset voivat kääntyä tappiollisiksikin. Osakesijoittaminen tarjoaa kuitenkin pitkällä ajalla parhaimmat tuottomahdollisuudet. Osakkeet ovat hyvä vaihtoehto tuottohakuisille sijoittajille, mutta niihin sisältyy aina riski. Mikäli yrityksellä ei kuitenkaan ole tarvetta varoilleen lyhyellä ajalla, varoja voi siirtää osakkeisiin. Mukaan sijoittamiseen voi lähteä jo pienillä summilla ja ohjata varat hajautetusti vaikkapa eri toimialojen osakkeisiin. Salkkuun voi ottaa niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin osakkeita.

Jos osakemarkkinoiden seuraaminen on liian aikaa vievää muulta yritystoiminnalta, voi yrityksen varoja sijoittaa myös rahastoihin. Rahastoja on jaoteltu riskipitoisuuden ja tuotto-odotusten mukaan. Monet yritykset käyttävät pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamia Private Banking-palveluita apuna yrityksen sijoitustoiminnassa. Private Banking-meklari seuraa yrittäjien puolesta sijoitusmarkkinoita ja on aktiivisesti yhteydessä yritykseen ja ehdottaa sijoitussalkkuun muutoksia markkinoiden muutoksien mukaan. Vaikka yrityksen sijoitustoiminnan ulkoistasi meklarille, viime kädessä päätökset tekee aina yritys itse. Yrityksen kannattaa laatia sijoitussuunnitelma, jossa on mietitty valmiiksi suuntaa sijoittamiselle. Kuka tekee yrityksessä päätökset sijoituksista, minkälaisiin osakkeisiin sijoitetaan ja miten ei ainakaan sijoiteta. Hyvällä sijoitussuunnitelmalla yritys pääsee myös vaikeiden aikojen yli.

Näin pääset alkuun

Yrityksen sijoitustoiminnan aloittaminen on helppoa. Se on lähes vastaavanlainen prosessi kuin yksityishenkilönkin sijoitustoiminnan aloittaminen. Osake- tai rahoitussalkku avataan sijoituspalveluyrityksessä tai pankissa yleensä verkkopalvelun kautta tai käyttämällä tulostettavaa lomaketta. Lomakkeen lisäksi mukaan tarvitaan voimassaoleva kaupparekisteriote, josta käy ilmi hallituksen jäsenet tai nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt, oikeaksi todistetut kuvalliset henkilöllisyystodistukset sekä Limitation of Benefits-lomake. Osakeyhtiöinen ja avoimien yhtiöiden tulee lisäksi täyttää tiedot yrityksen omistajista. Tunnukset verkkopalveluun lähetetään postitse, jonka jälkeen varojen sijoittamisen voi aloittaa.

Yrityksen varojen sijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon myös verotus. Esimerkiksi osakeyhtiöissä sijoitustoiminnan tuotot verotetaan osakeyhtiön tuloina, eivätkä ne vaikuta osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen. Yrityksen osakesijoittamisesta saadut tulot katsotaan yleensä elinkeinotoiminnan tulonlähteen toiminnaksi, vaikka se olisi sivutoimista. Se siis verotetaan EVL-tulonlähteen mukaan. Pääsääntönä verotuksessa voidaan pitää, että vain poikkeustapauksissa yrityksen sijoitustoiminnan tuotot siirretään yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/salkut-ja-tilit/yrityksen-sijoitukset.html

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83736/Peuhkuri_Eetu.pdf?sequence=1

 

Vastaa