Tee sijoitussuunnitelma

Sijoitustavoitteisiin pääsemistä helpottaa se, että selvittää mitä nuo tavoitteet ovat. Kun teet itsellesi kirjallisen suunnitelman, on menestystä helpompi seurata ja virhevedot tulevat selkeämmin esiin. Ajan myötä huomaat mikä vie sinut lähemmäs tavoitetta, ja mikä loitontaa siitä.

Huonokin suunnitelma on parempi kuin ei mitään, ja vaikka käyttäisitkin sijoitusneuvojan palveluita, auttaa kirjallinen suunnitelma hänen kanssa keskusteltaessa.

Suunnitelmasi tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mikä on sijoitustavoite? Tavoitellaanko tiettyä summaa, tiettyyn ajankohtaan mennessä? Halutaanko pääoman kasvua riskit hyväksyen vai turvallista tuottoa? Kuinka pitkä on sijoitushorisontti, ja millaista keskimääräistä tuottoa tavoitellaan? Mikä on sijoitusten jako eri arvopaperiluokkien kesken (osakkeet, joukkolainat, käteinen sekä mahdolliset muut sijoitukset)? Ovatko tavoitteet, riskinsietokyky ja tuotto-odotukset tasapainossa? Mitkä instrumentit sopivat tavoitteisiin ja sijoitettavan varallisuuden määrään? Kuinka sijoituksia seurataan ja hoidetaan?

Vastaa