Yrityksen varojen sijoittaminen osakkeisiin

Osakesijoittamisen sopii yritykselle, joka haluaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin sijoittamiseen osakkeet eivät ole optimaalinen sijoituskohde, sillä niiden arvo voi heilahdella paljon ja yrityksen sijoitukset voivat kääntyä tappiollisiksikin. Osakesijoittaminen tarjoaa kuitenkin pitkällä ajalla parhaimmat tuottomahdollisuudet. Osakkeet ovat hyvä vaihtoehto tuottohakuisille sijoittajille, mutta niihin sisältyy aina riski. Mikäli yrityksellä ei kuitenkaan ole tarvetta varoilleen lyhyellä ajalla, varoja voi siirtää osakkeisiin. Mukaan sijoittamiseen voi lähteä jo pienillä summilla ja ohjata varat hajautetusti vaikkapa eri toimialojen osakkeisiin. Salkkuun voi ottaa niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin osakkeita.

Read More

Osakesijoittaminen pähkinänkuoressa


Osakkeisiin sijoittaminen on varsin vaikeatajuinen asia monelle. Useimmat suomalaiset osakesijoittajat laittavat sokeasti rahansa pankin suosittelemiin salkkuihin. Tämä sopii toki niille, jotka halauvat varmuutta ja pankkitilin korkoa parempaa tuottoa, mutta rikastumaan pankin valmisratkaisuilla ei pääse.

Osakkeeksi kutsutaan rahoitusinstrumenttia, jonka osakeyhtiö on laskenut liikkeelle. Osakekannan koko voi olla esimerkiksi sadasta osakkeesta miljardeihin. Nokia käy hyvänä esimerkkinä, sillä sen osakekanta on yli kolme miljardia.

Osakkeita myydään sekä pörssissä että sen ulkopuolella. Pörssi on taas yleinen kauppapaikka. On hyvä huomata, pörssiyhtiöiden osingot ovat pääomaveron alaista tuloa, mutta pörssiin kuulumattomien yhtiöiden osinkoja saa nostaa verovapaasti 90 000 euroa vuodessa.

Osakkeiden ostaminen on helppoa. Sijoittamista varten täytyy avata arvo-osuustili osinkojen maksamista varten. Tämä onnistuu kaikissa pankeissa. Tämän jälkeen tulee miettiä, lähteäkö itse pörssimarkkinoille vai ostaako osuuden valmiista salkusta, jossa salkunhoitaja huolehtii sijoituksista. Ensimmäinen vaati enemmän asiantuntemusta ja päivittäistä kurssien seuraamista.

Seuraavaksi tulee miettiä, miten suuren riskin haluaa ottaa ja kuinka pitkäksi aikaa on valmis sijoittamaan rahansa. Tämä pätee niin osakkeisiin kuin sijoitussalkkuihin. Voit valita, sijoitatko matalan riskin vai korkean riskin salkkuihin tai osakkeisiin.

Osingot. Nämä ovat kaikkien osakkeenomistajien huulilla. Yhtiö jakaa yleensä kerran tai kaksi vuodessa yhtä osaketta kohden rahasumman, tuottona sijoittajalle. Osakkeesta saatava tuotto muodostaa siis sekä osakkeen arvonnousun odotuksesta että saatavasta osinkotuotosta. Muista kuitenkin että pörssiyhtiöiden osingoista joutuu maksamaan 28% suuruisen pääomaveron.