Sijoittamisoppaat

Miten sijoitan pörssiosakkeisiin 2

Miten sijoitan pörssiosakkeisiin II kartoittaa näiden pörssimaailman Sijoitan pörssi osakkeisiinuusien tuulien lisäksi myös menestyvän sijoittamisen kultaisia oppeja. Kirjasta saa tietoa mm. siitä, miten arvopaperisalkkua voi hajauttaa, kannattaako ostaa kasvu- vai arvoyhtiöiden osakkeita, milloin pörssiosakkeiden arvo todennäköisimmin nousee ja miten osingonjaon kasvu vaikuttaa yhtiön osakkeiden arvoon.

Miten sijoitan pörssiosakkeisiin -teoksen I osasta tutut “100 ikivihreää pörssivihjettä” on kirjattu myös tähän teokseen. Vihjeet on päivitetty ja tarvittaessa uusittu vastaamaan muuttuvan sijoitusmaailman tarpeita. Kirja jakaantuu 26 itsenäiseen lukuun, jotka on mahdollista lukea missä järjestyksessä tahansa. Luvun lopussa kerrotaan siihen liittyvät internet-osoitteet.

Tilaa Miten sijoitan pörssiosakkeisiin!

Miten sijoitan rahastoihin

Rahastosijoittamisen suosio lisääntyy Suomessa jatkuvasti.sijoitan rahastoihin Keväällä 2006 rahastovarallisuus oli kasvanut jo yli 50 miljardiin euroon, eikä suosiolle näy loppua. Erilaisissa rahastoissa riittää valikoimaa liki riskittömistä korkorahastoista eksoottisiin kehittyvien maiden rahastoihin. Jotta löytää oikean ja itselleen sopivan sijoitusratkaisun, on hyvä tietää rahastosijoittamisen perusteet.

Tämä teos kertoo niin aloittelijalle kuin suursijoittajallekin, mitä sijoitusrahastot ovat ja miten ne toimivat sekä kuinka rahastojen avulla voi vaurastua. Kirja vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Millainen sijoitusrahasto minulle sopisi? Kannattaako aktiivisesta salkunhoidosta maksaa palkkiota? Mitä asioita kannattaa tarkkailla rahastoa valitessaan? Kenelle sopii indeksirahasto? Miksi kehittyviin maihin sijoittavat rahastot ovat nousseet niin suosituiksi? Mitä hyötyä erilaisista tunnusluvuista on rahastoa valittaessa? Tilaa miten sijoitan rahastoihin!

Vastaa