Perinnöt

Perinnöt ovat ikiaikainen ilmiö. Niiden perustana on ihmislajin luonnollinen kiertokulku biologisena organismina. Edelliset ihmissukupolvet välittävät tuleville paitsi perimän, myös kulttuurisia opetuksia sekä näihin opetuksiin liittyviä materiaalisia hyödykkeitä. Kivikaudella tällaisia hyödykkeitä ovat voineet olla vaikkapa tukeva maja ja metsästysvälineet. Nykyään rahatalouden aikana perinnöt kuuluvat valtion verotuksen piiriin, kuten muutkin suuret omaisuudensiirrot.

Perimysjärjestys

Perimysjärjestys määrää lähtökohtaisesti sen, millaisen osuuden perinnöstä perhe ja sukulaiset saavat. Testamentilla voi muuttaa näitä osuuksia, tosin rintaperillisten kokonaisosuutta ei voi pudottaa alle puoleen. Perimysjärjestys on seuraava:

1. Rintaperilliset eli lapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset ja niin edelleen jakavat perinnön keskenään.
2. Aviopuoliso ei lähtökohtaisesti peri puolisoaan, jollei testamentissa erikseen häntä muisteta. Kuitenkin, jos perittävällä ei ole rintaperillisiä, silloin aviopuoliso on ensimmäisenä perimysjärjestyksessä.
3. Jos vainajalla ei ole rintaperillisiä eikä aviopuolisoa, perittävän vanhemmat ovat seuraavina jonossa. Kumpikin saa puolet perinnöstä.
4. Jos toinen vanhemmista on kuollut, perittävän sisarukset jakavat keskenään puolet perinnöstä.
5. Jos edellisiä perijöitä ei löydy, perijäksi tulevat perittävän isovanhemmat.
6. Mikäli isovanhempiakaan ei ole elossa, perinnön jakavat keskenään vainajan isän ja äidin sisarukset. Tämän jälkeen ketju katkeaa ja esimerkiksi serkut eivät kuulu lakisääteiseen perimysjärjestykseen.

Perinnöt verottomiksi?

Vuonna 2008 perintöverotusta uudistettiin korjaamalla perintöveroluokkia. Käytännössä tämä tarkoitti, että lähimpien perheenjäsenten (perimysjärjestyksen kohdat 1 ja 2) nauttivat kevyemmästä perintöverotuksesta kuin aiemmin. Sen sijaan muiden perijöiden perintövero jopa kaksinkertaistui.

Länsimaissa laaja trendi vähintään 2000-luvulla on ollut perintöveron keventäminen tai poistaminen. Kuten tiedetään, Ruotsin tie on Suomen tie, ja Ruotsissahan perintövero poistettiin jo vuonna 2005. Suomessa perintöveron poistamista on toivottu myös laajalta, mutta ainakaan tällä hetkellä siihen ei ole vielä ryhdytty. Todennäköisesti lähivuosina perintövero otetaan uudestaan käsittelyyn ja sen tarpeellisuus ja oikeudenmukaisuus arvioidaan laajan kaavan mukaan. Varmaa ei ole, että perintövero tällöinkään kokonaan poistuisi, mutta veroprosentin madaltaminen vaikuttaa hyvin mahdolliselta.

Vastaa